چرا آوای باروک؟

آموزشگاه موسیقی آوای باروک مفتخر است از سال 1382 در خدمت هنرجویان و هنردوستان محترم می باشد.
وزارت ارشاد آموزشگاه های موسیقی را از جهت اساتید، متد آموزش، زمان آموزش و محیط آموزشی به سه درجه 1 و 2 و 3 تقسیم بندی کرده است که در مجوز هر آموزشگاه موسیقی، این درجه قید می گردد.
آموزشگاه موسیقی آوای باروک یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش موسیقی با مجوز درجه یک هنری می باشد که در طول سالها فعالیت خود مفتخر به کشف، پرورش و معرفی استعدادهای درخشان به جامعه ی هنری بوده است.
وجود اساتید مجرب و دلسوز در این آموزشگاه با متد آموزشی معتبر، این مکان را به یکی از مطرح ترین آموزشگاه های موسیقی تبدیل کرده است.

آموزشگاه موسیقی آوای باروک


 
 
 

آخرین اخبار