کلاس نی

1397-06-05

مشخصات ساز نی

نی به عنوان قدیمی ترین آلات موسیقی که ساخت دست بشر می باشد، شناخته شده است. نی از جمله سازهای بادی و محلی است که به […]