نکات مهم در موسیقی

1397-08-09

نکات مهم و قابل توجه در موسیقی

شروع نواختن با یک قطعه ی راحت: برای شروع ابتدا دستانتان را گرم کرده و حتما با یک قطعه ی آسان شروع به نواختن موسیقی نمایید. […]