1397-08-09

نکات مهم و قابل توجه در موسیقی

شروع نواختن با یک قطعه ی راحت: برای شروع ابتدا دستانتان را گرم کرده و حتما با یک قطعه ی آسان شروع به نواختن موسیقی نمایید. […]
1397-05-11

دلایل لذت بخش بودن موسیقی

  افراد کمی وجود دارند که ممکن است به موسیقی علاقه ای نداشته باشند. گوش دادن به موسیقی موجب می گردد که احساسات انسان برانگیخته گردد […]