موسیقی سنتی

1398-10-27
ساز رباب چیست؟

ساز رباب چیست؟

ساز رباب چیست؟ ساز رباب چیست؟   رباب از جمله قدیمی ترین نمونه ی سازهای زهی در ایران است و نوازندگی این ساز در شرق و […]
1398-06-07
موسیقی سنتی ایرانی

موسیقی سنتی ایرانی

موسیقی سنتی ایرانی موسیقی سنتی ایرانی   منظور از موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی دستگاهی است که نسبت دادن واژه ی دستگاه به آن از دوران قاجار […]
1398-01-22
نحوه کوک و نواختن کمانچه

نحوه کوک و نواختن کمانچه

نحوه کوک و نواختن کمانچه نحوه کوک و نواختن کمانچه   مقدمه کمانچه از جمله سازهای موسیقی سنتی ایرانی است که دارای یک پایه در قسمت […]