مناطق رواج ساز تنبور

1398-05-31
شکل ظاهری تنبور

شکل ظاهری تنبور

شکل ظاهری تنبور شکل ظاهری تنبور   مقدمه تنبور یکی از قدیمی ترین سازهای ایرانی است و به نوعی می توان گفت جنبه ی عرفانی دارد. […]