روش های برای افزایش سرعت در نوازندگی

1398-10-20
روش هایی برای از حفظ نواختن قطعات موسیقی

روش هایی برای از حفظ نواختن قطعات موسیقی

مقدمه مقدمه از حفظ نواختن قطعات موسیقی، کاری بسیار سخت و مشکل است که تنها به مرور زمان و تمرینات بسیار میسر می گردد. به نوعی […]