تئوری موسیقی

1398-09-29
تئوری موسیقی

تئوری موسیقی (3)

تئوری موسیقی (3) تئوری موسیقی (3)   مقدمه گام در موسیقی الگویی است که این امکان را برای یک نوازنده فراهم می کنند که در قطعه […]
1398-09-22
تئوری موسیقی (2)

تئوری موسیقی (2)

تئوری موسیقی (2) تئوری موسیقی (2)   مقدمه همان طور که به خاطر داشته باشید در مقاله ی “تئوری موسیقی (1)” مباحث نت ها، نت های […]
1398-09-15
تئوری موسیقی (1)

تئوری موسیقی (1)

تئوری موسیقی (1) تئوری موسیقی (1)   تئوری موسیقی چیست؟ تئوری موسیقی نظریه ای درباره ی اصطلاحات، قواعد و نحوه ی اجرای موسیقی است. در واقع […]