بهترین استاد کمانچه

1397-06-14

تاریخچه کمانچه

کمانچه یکی از سازهای زهی است که تاریخچه آن به قرن چهارم هجری باز می گردد. این ساز در دوران صفویه و قاجاریه جزو سازهای اصلی […]