آموزش ویلن

1397-11-17
نکات مهم برای یادگیری ویولن (2)

نکات مهم برای یادگیری ویولن (2)

نکات مهم برای یادگیری ویولن (2) نکات مهم برای یادگیری ویولن (2)   کوک ویولن: بعد از خرید ویولن و تهیه لوازم جانبی آن، لازم است […]
1397-06-01

تاریخچه ویلن

تاریخچه ویلن تاریخچه ویلن   ویلن از زمان آغازش در قرن شانزدهم تا نسخه ی الکترسیته موجود در بازار، یک تاریخ جالب دارد. اولین اشاره به […]