1397-11-17
نکات مهم برای یادگیری ویولن (2)

نکات مهم برای یادگیری ویولن (2)

نکات مهم برای یادگیری ویولن (2) نکات مهم برای یادگیری ویولن (2)   کوک ویولن: بعد از خرید ویولن و تهیه لوازم جانبی آن، لازم است […]
1397-11-09
نکات مهم برای یادگیری ویولن(1)

نکات مهم برای یادگیری ویولن(1)

نکات مهم برای یادگیری ویولن(1) نکات مهم برای یادگیری ویولن(1) ویولن یکی از زیباترین و پرکاربرد ترین ابزارهای موسیقی است. مسیر یادگیری ویولن طولانی است، ولیکن […]