سازهای سنتی

1397-06-07

مشخصات سه تار

مشخصات سه تار مشخصات سه تار سه تار از خانواده ی تنبور می باشد. این ساز از دوران قبل از اسلام وجود داشته است. البته این […]
1397-06-06

ویژگیهای ظاهری تار

ویژگیهای ظاهری تار ویژگیهای ظاهری تار   تار از جمله سازهای زهی و ایرانی و مهم ترین ساز موسیقی کلاسیک و سنتی در ایران است. تار […]
1397-06-05

مشخصات ساز نی

مشخصات ساز نی مشخصات ساز نی   نی به عنوان قدیمی ترین آلات موسیقی که ساخت دست بشر می باشد، شناخته شده است. نی از جمله […]
1397-06-04

تاریخچه تمبک

تاریخچه تمبک تاریخچه تمبک دانستن و آگاهی از تاریخچه تمبک، شاید امری مهم و ضروری برای نوازندگان و یا دیگر انسانها نباشد، ولیکن خوب است که […]
1397-06-03

تاریخچه سنتور

تاریخچه سنتور تاریخچه سنتور   در فرهنگ دهخدا این گونه به سنتور اشاره شده است :« سنتور یک ساز ایرانی ذوزنقه ای شکل است که دارای […]