مهرنوش فرهی


مهرنوش فرحی

رشته آموزشی :

تار و سه تار

سوابق تحصیلی :

- فراگیری تار و سه تار نزد اساتیدی چون: عطا جنگوک، داریوش طلایی، علی بیانی و هوشنگ ظریف
- دانش آموخته کارشناسی موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
- فوق لیسانس پژوهش هنر
- اخذ گواهی صلاحیت تدریس از وزارت ارشاد
- عضو خانه موسیقی

فعالیت های آموزشی :

- سابقه تدریس موسیقی در آموزشگاه ها و فرهنگسراهای مختلف تهران از سال 1381
- تدریس موسیقی در سطح کودکان و بزرگسالان