امیر کریمی پور


امیر کریمی پور

رشته آموزشی :

گیتار فلامنکو

سوابق تحصیلی :

-شروع نوازندگی گیتار بصورت خودآموز از سال 1378
- شرکت در کلاس های آموزشی استاد و نوازنده ی بزرگ گیتار فلامنکو کاوه ناصحی و نواختن قطعاتی چون خوان مارتین، خوان سرانو دنیس کاستر و خوان دگرکو
- شرکت در کلاس های آموزشی نوازندگان بزرگی چون: بهرام آقاخان، احسان فرامرزي پور و نواختن قطعاتی چون پاکوپنیا و مورایتو

فعالیت های آموزشی :

- 15سال سابقه ی تدریس گیتار در بسیاری از آموزشگاهای معتبر و درجه 1