آواز کلاسیک

اصطلاح "موسیقی کلاسیک" از اصطلاح لاتین "CLASSICS" آغاز شده است. موسیقی کلاسیک شامل بسیاری از سبک های موسیقی بیش از 700 سال است.
بسیاری از سبک های موسیقی، در موسیقی کلاسیک وجود دارد که از جمله می توان به مواردی چون: موسیقی اپرا، سمفونی، آثار کر، موسیقی چمبر و ... اشاره کرد.