چرا آوای باروک ؟


وزارت ارشاد آموزشگاه های موسیقی را از جهت اساتید، متد آموزش، زمان آموزش و محیط آموزشی به سه درجه 1 و 2 و3 تقسیم بندی کرده است که در مجوز هر آموزشگاه این درجه قید میگردد. آموزشگاه آوای باروک با 15 سال سابقه درخشان در عرصه موسیقی، یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش موسیقی با مجوز درجه 1 هنری می باشد. این آموزشگاه در طول سالها فعالیت خود مفتخر به کشف و پرورش و معرفی استعدادهای درخشان به جامعه هنری بوده است. وجود اساتید مجرب و دلسوز در این آموزشگاه با متد آموزشی معتبر، این مکان را به یکی از مطرح ترین آموزشگاه های موسیقی تبدیل کرده است.

آموزشگاه موسیقی آوای باروک

 
 
 
 
 
JKBBBBJK
concert-